İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zafer AKTEN

Haber Müdürü
Ali AKTEN

Editör
Fatih ÇOBAN

Genel Yayın Yönetmeni
Ali Murat YILMAZ

Reklam ve Halkla İlişkiler
Ali AKTEN

Fotoğraflar
Ali AKTEN
Yazarlar
Zafer AKTEN
Ali YAKARIŞIK
Yalçın ESEN
Ali AKTEN
Yusuf Ziya AKSU
Cavit ÖZDEMİR